FESTIVAL BUDUĆIH FILMOVA

podržan od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Festival budućih filmova podržan je kao projekat produkcijske kuće Hypnopolis d.o.o. Konkursna komisija Ministarstva je procenila da je projekat Festival budućih filmova - važan i da će doprinositi razvoju kulture i predstavljanju naše kulture i našeg društva u celini.