FESTIVAL BUDUĆIH FILMOVA

u kontaktu za podršku sa Filmskim centrom Srbije.

Festival budućih filmova, nakon što je dobio podršku Ministarstva kulture, gotovo je siguran da će dobiti podršku Filmskog centra Srbije. Direktor festivala je u kontaktu s Centrom i pitanje je samo oblika podrške