Opkoljeni

opkoljeni h

 

akcioni, istorijski, ratni/Srbija - 2021 - 90'/debitantski/ režija: Miloslav Samardžić

Logline
Komandanta kraljeve garde, Nikolu Kalabića i njegovih nekoliko saboraca, opkolila je brojna nemačka esesovska jedinica.

Synopsis
Okupirana Srbija, jesen 1942. Brojne esesovske jedinice pretresaju teren u potrazi za četnicima. Četnici primenjuju gerilsku taktiku: grupišu se u manje formacije i odlaze dublje u planine. Dolazi do izdaje, i odred od 200 esesovaca dobija dojavu o mestu na kome se skriva poručnik Nikola Kalabić, komandant Gorske kraljeve garde sa još trojicom četnika. Nemci kreću u poteru i opkoljavaju Nikolu i njegovu grupu, a jedan od Kalabićevih boraca koji je pratio izdajnika pokušava da dovede pojačanje i spase saborce. Nedićeva specijalna jedinica odvodi deo Kalabićeve porodice u logor, ali Kalabićeva supruga i 12-ogodišnji sin uspevaju da im pomognu. Nemci pozivaju Kalabića na predaju, obećavajući mu vojnički tretman u zarobljeništvu, ali on zna da su mu oca, potpukovnika Milana Kalabića, nedavno svirepo mučili i ubili. Hoće li pojačanje stići na vreme? Postoji li uopšte nada kad četiri čoveka opkoli dve stotine vojnika. Kako sačuvati prisebnost u praktično bezizlaznoj situaciji?