Festival budućih filmova je mesto na kome će produkcije i stvaraoci predstaviti nove projekte a publika i stručna javnost se upoznati sa njima i dati o njima ocenu.

3f logo